MBASÁDA WASHINGTON, DC

SOUTĚŽ / 4. MÍSTO

AUTOR / HTSA, 2008
INVESTICE / CCA 300 KKč

REALIZACE / NE