BYTOVÉ DOMY V TÝNCI NAD SÁZAVOU

AUTOR / HERMAN, HOLUBEC, SEDLÁK, ZAHRADNÍK, 2006
INV. NÁKLADY / CCA 180 KKč

REALIZACE / ANO