KOMENSKEHO NÁMĚSTÍ

KOSTELEC NAD LABEM

autor_ ivo herman, zdeněk šimoník,
ih.a_  2011
inv. náklady_ cca 75mio Kč

realizace_
?